top of page

Werkwijze

AANMELDING

 

De aanmelding gebeurt doorgaans via e-mail of via het contactformulier hier. De aanmelding kan zowel op eigen initiatief gebeuren als na doorverwijzing van een huisarts of andere hulpverleners (zoals CLB, kinesist, logopedist, school, …).

 

INTAKE

 

De eerste consultatie is een kennismakingsgesprek, de zogenaamde intake. Tijdens de intake, waarbij zowel kind als ouders aanwezig zijn, kijken we waarom u contact hebt opgenomen. Het doel van dit gesprek is elkaar beter te leren kennen, alsook een algemeen beeld te schetsen van de klachten en positieve kenmerken van jou en je omgeving. De verwachtingen worden getoetst en er wordt informatie gegeven over het verder verloop van de begeleiding. Indien de ouders op basis van dit gesprek menen dat het de moeite waard is om het traject verder te zetten, plannen we de volgende sessies in. 

 

THERAPIE

 

De eerste 6 à 8 sessies dienen voornamelijk om zowel het kind alsook de ouders beter te leren kennen. Zo krijgen we een goed zicht op wie jullie kind is en welke thema’s jullie kind en jullie als gezin bezighouden. 

  

Therapie aan kinderen vindt zoveel mogelijk plaats buiten de schooluren, soms kan gevraagd worden om tijdens de schooluren te komen (u krijgt dan een briefje mee voor de school).

 

Hoe lang het therapieproces duurt, is moeilijk te voorspellen aangezien dit afhankelijk is van verscheidene factoren. Een gemiddelde begeleiding duurt 6 maanden. 

 

Extra informatie voor de kinderen zelf: Niemand zal je vragen iets te doen of te zeggen wat je niet wilt. Je kan praten over wat jij belangrijk vindt. Wil je iets niets vertellen dan begrijp ik dat. Als psycholoog heb ik beroepsgeheim, dit wilt zeggen dat ik niets van informatie uit onze gesprekken verder mag vertellen. Niet tegen je ouders, je juf of je vrienden. Soms is het moeilijk om met woorden uit te drukken wat er in je omgaat, dan kan creatieve therapie een alternatief bieden. Via materialen en technieken zoals tekenen, schilderen of knutselen kunnen emoties en gevoelens duidelijk gemaakt worden.

 

ONDERZOEK & DIAGNOSTIEK

 

In sommige gevallen is een intake niet voldoende om een duidelijk beeld te krijgen van de klachten. In dit geval kan een diagnostisch onderzoek opgestart worden. Hiervoor worden meestal een aantal onderzoekssessies opgestart met kind en/of de ouders. Mits toestemming van de ouders (en/of jongere) wordt er contact genomen met eventueel belangrijke derden (doorverwijzer, school, ... ). Aan het einde van de diagnostische fase wordt een adviesgesprek gevoerd met de ouders en/of het kind waarin alle onderzoeken en resultaten besproken worden. Er wordt in overleg met de ouders en het kind een therapieplan opgemaakt waarin de belangrijkste doelstellingen beschreven staan, alsook welke therapievorm hierbij het beste aansluit.

bottom of page