top of page

Ons aanbod

Binnen praktijk de Wilg staat de hulpvraag van de cliënt telkens centraal. We proberen samen te kijken hoe we gaan kijken naar de juiste hulpverlening op maat. 

Kinderbegeleiding

Psychotherapie

Kinderen, jongeren ( 0 - 23 jaar) en hun ouders kunnen met een verscheidenheid van moeilijkheden bij ons terecht: 

  • Vragen rond vroegkinderlijke ontwikkeling (vb. huilbaby's, eetmoeilijkheden, zindelijkheid, ..) ​

  • Emotionele moeilijkheden (vb. faalangst, depressieve gevoelens, laag zelfbeeld, angsten, omgaan met stress, ...) 

  • Sociale moeilijkheden (vb. moeilijkheden om vriendjes te maken, gepest worden, ... ) 

Speelgoedbrein

Diagnostisch onderzoek

Tijdens een diagnostisch proces proberen we een duidelijk zicht te krijgen op de sterktes en zwaktes van uw kind. We doen dit aan de hand van zowel gesprekken met ouders en/of leerkrachten, vragenlijsten en testmateriaal (IQ onderzoek, onderzoek naar ADHD/ASS, belevingsonderzoek, onderzoek naar hoogbegaafdheid, ... ) 

We werken hiervoor nauw samen met een kinderpsychiater. 

bottom of page